Kuusamon Tunnelmamökkien varausehdot:

Kuusamon Tunnelmamökit P. Määttä noudattaa majoituspalveluiden varaamisessa ja tilattujen palveluiden peruuttamisessa seuraavia ehtoja. Varausehdot astuvat voimaan heti varauksen teon jälkeen. Varaajan tulee olla täysi-ikäinen.

Varaaminen ja maksu
Kuusamon Tunnelmamökit lähettää asiakkaalle kirjallisen vahvistuksen, jossa on ajo-ohje varattuun kohteeseen sekä yhteystiedot avaimen sopimista varten. Ennakkomaksu (30 % majoituksen osuudesta) erääntyy 14 päivää varauksen teon jälkeen ja loppuosa kolme viikkoa ennen varauksen alkua. Mikäli varauksen alkuun on tekohetkellä alle kuusi viikkoa aikaa, erääntyy koko summa maksettavaksi yhdellä kertaa. Laskun maksamatta jättäminen ei ole peruutus. Jos vuokrauksen peruutus tapahtuu sen jälkeen, kun varausmaksu on jo maksettu, palautamme summan sen jälkeen, kun olemme saaneet kohteen edelleen vuokrattua. Muussa tapauksessa varausmaksua ei palauteta.

Peruutukset
Peruutuksista tulee ilmoittaa Kuusamon Tunnelmamökeille aina kirjallisesti. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, kun vastaanotamme tiedon perumisesta. Varauksen peruuntuessa siitä syystä, että asiakas tai hänen lähiomisensa äkillisesti sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee, asiakas on oikeutettu saamaan rahansa takaisin, lukuunottamatta varausmaksua. Varauksen voi myös siirtää toiselle ajanjaksolle. Peruutuksen syystä on toimitettava lääkärintodistus tai muu luotettava selvitys Kuusamon Tunnelmamökeille

Kuusamon Tunnelmamökkien oikeus peruuttaa varaus
Mikäli kyseessä on ylivoimainen este, force majeure, voi Kuusamon Tunnelmamökit peruuttaa varauksen. Asiakkaalla on oikeus tällöin saada maksamansa vuokra kokonaisuudessaan takaisin. Kuusamon Tunnelmamökeillä on oikeus perua varaus, mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Avainten luovutus
Loma-asunto on asiakkaan käytössä tulopäivästä klo. 16.00 lähtöpäivään klo. 12.00, ellei varaushetkellä toisin ole sovittu. Asiakkaan tulee olla avainten saannista yhteydessä vahvistuksessa ilmoitettuun huoltajaan ja ilmoittaa hänelle samalla saapumisaika. Avainten palautuksesta asiakas sopii myös huoltajan kanssa. Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta aiheutuneet todelliset kustannukset.

Oleskelu loma-asunnossa
Vuokraan ei sisälly talous- ja WC-papereita (Aloituspaperit ovat mökillä) Asiakas tuo mukanaan omat liinavaatteet ja huolehtii loma-asunnon siivouksesta vuokra-aikana ja sen päättyessä ellei toisin ole sovittu. Liinavaatteet ja loppusiivous on mahdollista varata erikseen lisämaksusta. Mikäli loma-asuntoa ei ole vuokra-ajan päättyessä siivottu tai siivous on puutteellinen, on kohteen huoltajalla/omistajalla oikeus veloittaa korotettu siivousmaksu. Tilattuun loppusiivoukseen ei sisälly astioiden pesu ja roskien vienti. Jos loma-asunto on tahallaan ja/tai ylenmääräisesti sotkettu (esim. oksennukset, kaatuneet juomat), on vuokraaja velvollinen maksamaan lisäkorvauksen. Kaikki loma-asuntomme ovat savuttomia. Lemmikkieläinten tuonnista loma-asuntoon on ilmoitettava varausta tehdessä. Kaikkiin loma-asuntoihin ei ole sallittua tuoda lemmikkieläimiä.

Henkilömäärä
Majoituskohdetta ei saa käyttää useampi henkilö kuin mitä on ilmoitettu. Loma-asunnon maksimihenkilömäärää ei saa ylittää. Teltan, asuntoautom ja -vaunun käyttö on loma-asunnon tontilla ilman omistajan lupaa kielletty.

Vahingot ja reklamaatiot
Asiakas on velvollinen korvaamaan majoituskohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan omistajalle. Loma-asunnon varustukseen tai kuntoon liittyvät huomautukset tulee osoittaa välittömästi niiden ilmaannuttua loma-asunnon huoltajalle.